ಶ್ರೆಯಾಂಶ್ ಹಿಪ್ಪರಗಿ (Shreyansh Hipparagi)

ಶ್ರೇಯಾಂಶ್ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಇವರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಜ್ ನೆಸ್ ಅಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. QVI ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
 9763966266
 

@@[email protected]@